Z historie zahrádkářské osady

Z historie osady

Zahrádkářská osada vznikla nejprve nenápadně – v roce 1995 s prvotním záměrem založit v místě osady naším tátou, panem Vladimírem Rezkem, na cca jednom hektaru zemědělské půdy ovocnářský sad.

Tato myšlenka se ale posléze z různých důvodů realizovala pouze v menší míře. Naopak – především na základě dlouholetých zkušeností se zahrádkářskou osadou z Prahy 4 – se přerodila v založení v počátku pouze malé zahrádkářské osady. Nejprve pro 23 zahrádkářů (I. etapa) na výše uváděných přibližně 10.000 m2.

Přestože mnoho lidí v úspěšnost této myšlenky na začátku úplně nevěřilo, podařilo se v průběhu prvního roku osadu kompletně obsadit.

V následných dvou letech pak byla osada nejprve oplocena a následně byla pro osadu zřízena samostatná kapacitní přípojka městské vody.

Letecký snímek z roku 1996, zdroj iprpraha.cz

O vedení osady se od roku 1997 starala a stará výhradně naše maminka, paní Stanislava Rezková. Za což jí patří velký dík a uznání.

Začátky ale nebyly nijak jednoduché, úřady vzniku zahrádkářských osad moc nepřály – obávaly se vzniku „divoké“ a „neřízené“ osady, kterou následně lze jen těžko „zvládnout“. Po mnoha jednáních a postupném přesvědčování úřadů se podařilo ve výsledku získat souhlas s provozováním zahrádkářské osady, navíc s možností jejího rozšíření až na trojnásobnou kapacitu.

Osada tak byla postupně rozšiřována v průběhu následujících osmi let o další dvě etapy (II. a III. etapa), na dnešních celkových 87 zahrádkových dílců na cca 30.000 m2.  Při plánování osady se ale myslelo nejen na pobyt na dílcích, ale například i na individuální dopravu. K osadě se lze dostat nejen pomocí MHD (BUS 140, 365) z trasy metra C (Letňany), nebo B (Palmovka), ale i osobními vozy zahrádkářů.

Letecký snímek z roku 2001, rozšíření o III. etapu, zdroj iprpraha.cz

Od roku 2020 se pak již o vlastní provoz osady stará de-facto již druhá generace majitelů, tedy synové David a Aleš Rezkovi.

Letecký snímek z roku 2020, zdroj iprpraha.cz