Plánek osady

Na plánku zahrádkářské osady je možné vidět nejen rozdělení do jednotlivých etap, počet jednotlivých dílců, ale i plochu pro parkování, přístup do osady a schéma vnitřních cest v osadě.

Schéma zahrádkářské osady
Letecký pohled na osadu na podzim 2020, zdroj mapy.cz