Jak fungujeme

Jak fungujeme

Naším krédem je de-facto citát Alfreda Austina:

Ukaž mi Tvou zahrádku a já Ti řeknu jaký jsi člověk …. Alfred Austin

Princip funkce osady

Jednotlivé zahrádkové dílce v rámci osady jsou majitelem pozemku pronajaty (propachtovány) jednotlivým nájemcům (pachtýřům). Nájem (pacht) je zásadně dlouhodobý, na dobu neurčitou.

Vlastní pacht, fungování osady i péče o dílec je definována podrobnou pachtovní smlouvou. Zahrádkáři užívají dílce k intenzivní zahrádkářské, a nebo jen relaxační činnosti.

Cílem fungování je vytvoření udržovaného zahradního prostoru z jednotlivých dílců, ať již intenzivní pěstební činností, nebo okrasně relaxační údržbou dílce.

Ke každému dílci je proveden sezónní rozvod městské pitné vody, který je měřený centrálním i lokálním vodoměrem a každoročně se pro každý dílec vyúčtuje.

A protože je voda určena jen pro závlahu zahrádek, platí se pouze vodné, nikoliv stočné.

Každá zahrádka je přístupná přes systém vnitřních cestiček, z hlavního parkoviště, kde je možné odstavit auto.

Zahrádkáři mají možnost na dílcích mít dřevěnou chatku, dle typového projektu, jako úkryt před nepohodou. Elektřina je řešena individuálně, obvykle na bázi solárních panelů ….

Dílce je možné si oplotit, dle podmínek smlouvy.

Výsadba ať již užitečná nebo okrasná je na každém zahrádkáři …..