Jarní schůze, konteiner na odpad

Dobrý den, na sobotu 29. května tímto svoláváme jarní schůzi zahrádkářů.

Od 9:00 hod. schůzi výboru na zahrádce č.13

Následně od 10:00 hod. pak na parkovišti osady schůzi zahrádkářů. Předpokládáme, že po schůzi bychom udělali brigádu. Seznam prací pošleme emailem, a vyvěsíme.

Zároveň necháme přistavit velkoobjemový kontejner na odvoz odpadu.

Děkujeme všem za účast a pracovní nasazení. 🙂