Informace pro zájemce

Aktuální nabídku volných dílců naleznete v záložce Volné dílce

Obvykle se v jednotkách případů za rok jeden, nebo dva dílce uvolní. A z tohoto důvodu vedeme databázi čekatelů na dílec.

Když se takový vyskytne, kontaktujeme zájemce z databáze a dílec nabízíme k uzavření pachtovní smlouvy.

Pokud tedy máte o zahrádku vážný zájem, je možné si stáhnout a vyplnit formulář s kontaktními údaji a zaslat nám ho na email info@zahradky-miskovice.cz. Případně vyplnit kontaktní formulář přímo elektronicky níže.

Podstatné informace ze smlouvy naleznete a podrobnější informace o fungování zahrádek formou letáku v PDF získáte níže.

Níže je kontaktní formulář pokud nám chcete zanechat údaje do databáze zájemců o dílec.

Ideální pro zaslání informaci ...
Ideální pro operativní kontakt / dotaz ...
Stačí nám jen lokalita - Praha 8 nebo Kbely atd.
Pokud nám chcete sdělit něco dalšího ...

Prohlášení GDPR:

Provozovatel webových stránek www.zahradky-miskovice.cz si je vědom svých povinností a práv jednotlivých osob v oblasti zpracování osobních údajů dle právního řádu ČR, zejména GDPR. Provozovatel stránek při shromažďování údajů v databázi plně respektuje tato práva jednotlivých osob a přijal veškerá technická a organizační opatření, která lze po něm v oblasti zpracování osobních údajů spravedlivě požadovat a zavazuje se neposkytnout tato data třetím stranám.  Osobní údaje jsou zpracovávány poskytovatelem za podmínek a v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.